Harald Kihle

Kunstneren ble født i Borre 3. juli 1905. Bosatt i Oslo fra 1925. Døde s.st 1997.

Utdannelse:

Som ung malerlære i Horten; aftensundervisning ved Ola Abrahamssons malerskole, Oslo 1925; SHKS under Eivind Nielsen 1926-29; korreksjon av Henrik Sørensen 1927-29; Kunstakademiet under Axel Revold og Per Krohg 1932-33; hos Marcel Gromaire i Paris 1938.

Liv og virksomhet:

K. hadde en nasjonalromantisk begeistring for landskapets formasjoner og vegetasjon og for egnens bebyggelse, folkeliv og kulturarv. Hest og kar og skogbevokst fjellandskap ble gjennomgangstema. Karakteristisk for K. er en forholdsvis pastos penselskrift og begrenset palett dominert av brunt, grått og grønt. K.s penselsføring, som i de tidligste arbeidene var noe gnidrete, ble mot slutten av 30-årene mer flytende, samtidig lysnet han fargene. Senere har han gjerne kombinert partier med flekkete strøk med bredere og roligere. K. har arbeidet med tresnitt fra 1938, men bare i sort-hvitt og små formater. Hans særpregede stil henger nøye sammen med den skjæreteknikken han hele tid har benyttet. Få og enkle figurer er risset opp med kraftige konturer som står som sammenhengende og småflissete hvite streker omkring formene.

Separatutstillinger:

Drammen Kunstforening 1927; Oslo Kunstforening 1932; Skien Kunstforening 1933, -53, -65, -69; Kunstnerforbundet 1948; Nasjonalgalleriet 1955; Trondheim Kunstforening 1960; Seljord Kunstforening 1980; Galleri Acanthus, Oslo 1980; Horten og Borre Kunstforening 1980, -81; Galleri Jørgen, Oslo 1980, -81.

Kollektivutstillinger (et utvalg):

12 x Høstutstillingen; Oslo Kunstforening 1932, -37, -38, -53, -56, -62, -63; Bergen Kunstforening 1939, -56, -63; Skien Kunstforening 1941, -52, -58; Kunstnernes Hus 1941, -46, -59, -60, -69, -80; Kunstnerforbundet 1945-48, -52, -53, -54, -57, -58, -59, -65, -68, -70, -80, -81; Nasjonalgalleriet 1946; Larvik Kunstforening 1949, -64; Drammen Kunstforening 1952; Galleri Moderne Kunst, Oslo 1956; Lillehammer Bys Malerisamling; Seljord Kunstforening 1980; Nittedal Kunstforening 1981.

Offentlige arbeider:

Altertavler Grungedal kirke (1952) og kapellet Bakkebø Hjem og Arbeidsskole, Egersund (1957); felter i prekestolen, Manndalen kapell, Seljord (1954); utsmykning Mo kirke (1961).

Stillinger, medlemskap og verv:

Stemmerett BKS, jurymedlem 1949-51; varamedlem NGs råd og innkjøpskomitè 1949-52, medlem 1958-61; varamedlem 1962-64.

Priser, premier og utmerkelser:

Forslag antatt til utførelse ved Landbruksutstillingens kunstkonkurranse 1959;    Kongens fortjenestemedalje i gull 1947. 

Akt. Radering. 10x15  

Kjeldsen Art er en privat kunstsamling som ble startet i 2008 og holder til på Kråkerøy.

Intensjonen er å presentere norske, internasjonale og cubanske kunstnere gjennom åpne utstillinger og private visninger. Hovedvekten vil ligge på samtidskunst. 

Jeg har private visninger for kunstsamlere og interesserte. Utstillinger er kun åpne i perioder hvert år. Private visninger kan avtales. 

 

Kjeldsen-Art

Kråkerøy, Fredrikstad

olav.kunst@gmail.com

Telefon: +47 90 68 78 77

(bruk gjerne SMS)

 

Besøk/visning etter avtale